Автобусни линии в България - EDI TRAVEL

Основните направления обслужвани от автобусите на EDI TRAVEL са: Дупница - Рилски манастир и Дупница - Благоевград.

Автобусните линии на EDI TRAVEL по тези направления са редовни и ежедневни. Билетите по направленията се закупуват в автобуса.

Дупница - Рилски манастир Рилски манастир - Дупница
6:40 9:00
14:15 17:10

Дупница - Благоевград Благоевград - Дупница
6:30 7:15
8:10 10:30
12:00 13:50
15:20 16:10
17:10 18:10